Ochrana osobních údajů​

Vážení návštěvníci,

provozovatelem webové stránky www.4m-digital.eu je společnost 4M Digital s.r.o., se sídlem Na Panenské 1802, 252 63 Roztoky, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 339650, IČ: 09658521, DIČ: CZ09658521 (dále jen Správce).

Velice si vážíme Vaší důvěry a těší nás váš zájem o naše služby a produkty!

Naším předním zájmem je mimo jiné i ochrana Vašich údajů, Vašich osobních práv, stejně jako respektování Vašeho práva na informování při získání, zpracování a používání Vašich osobních údajů. Naše zacházení s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Získávání a užití osobních údajů

Správce zpracovává v rámci poskytnutí plnění ze smlouvy ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů vaše následující údaje (dále jen „Osobní údaje“):

 • Jméno
 • Příjmení
 • E-mail
 • Telefon

Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Osobní údaje na základě souhlasu jsou zpracované po dobu 3 let. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu info@4m-digital.eu nebo dopisu zaslaného na adresu správce.

Zpracování osobních údajů je prováděno společností 4M Digital s.r.o., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel webového rozhraní
 • Poskytovatel informačního systému
 • Poskytovatel služby
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá

Osobní údaje budou zpracovány za účelem odpovědi na dotaz. Na e-mailovou adresu vám mohou být provozovatelem webové stránky zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Zasílání těchto sdělení lze kdykoliv zrušit, a to například zasláním e-mailu na adresu info@4m-digital.eu nebo dopisu zaslaného na adresu správce.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • Požadovat po Správci informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává
 • Vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • Požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů
 • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce na adrese info@4m-digital.eu nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Zabezpečená komunikace při zpracování

Při přenosu dat používáme tzv. SSL-bezpečností systém (Secure Socket Layer) ve spojení s 128-bitovým kódováním. Tato technika skýtá nejvyšší bezpečnost a je proto používána např. bankami při ochraně osobních údajů v rámci online-bankingu. To, že jsou Vaše údaje přenášeny zakódovaně, poznáte na zobrazení symbolu uzamčeného zámku vedle adresy v horní liště vašeho prohlížeče.

Abychom zaručili dostatečnou bezpečnost při odesílání formulářů, používáme v určitých případech službu reCAPTCHA Google Inc. Ta slouží především k rozlišení, zda byl údaj vložen člověkem nebo automaticky strojem. Zde platí odlišné zásady ochrany osobních údajů od Google Inc. Další informace o směrnicích ochrany osobních údajů společnosti Google Inc. naleznete na tomto odkazu https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy.